Pääste

Hädaabi tel 112.

Saarel tegutseb Piirissaare Vabatahtlik Tuletõrje Selts.