Piirissaare Vald

Koidula üleveo võimsuse parandamisest

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kirjale 18.01.2017 nr 1.1-1/17-015, ei pea ministeerium põhjendatuks Koidula reisijakohtade arvu suurendamiseks vajaminevat rahalist kulutust teha. 

 

Seega: Koidula võimaldab algaval hooajal korraga peale võtta reisijaid senikehtinud mahus. See tähendab 15 turisti ühe reisi kohta. Esmajärjekorras saavad sõita kohalikud, nende transport (kuni 35 inimest). Muud külalised pääsevad saarele ja saarelt tagasi kui kohti jätkub. 

Arveldusarve

Piirissaare Vallavalitsus
EE571010220232216225