Piirissaare Vald

Üldplaneering ja KSH

Piirissaare valla üldplaneering on kehtestatud Vallavolikogu määrusega nr 14, vastu võetud 11.05.2016.

 

 

Planeeringu failid on kättesaadavad allolevalt lingilt:
http://kobras.ee/piirissaare/

Arveldusarve

Piirissaare Vallavalitsus
EE571010220232216225