Piirissaare Vald

Piirissaare kunstimälestiste avariitööd

Piirissaare kunstimälestiste avariitööde 2. etapi läbiviimiseks toimub Muinsuskaitseameti eestvedamisel 24.—28. oktoobrini Eesti Vabaõhumuuseumis seminar-töötuba. 

Seminaril osalevad juhendajatena konserveerimisprofessionaalid muuseimidest ja ülikoolidest, samuti erialaprofessionaalid, kes pole otseselt ühegi muuseumi ega õppeasutusega seotud, kuid omavad kogemust ikoonidega töötamisel. Lisaks tudengid Eesti Kunstiakadeemiast ja  Tartu Kõrgemast Kunstikoolist.

Pühakodade programmi raames eraldati Piirissaare kunstimälestiste avariitöödeks 5 500 eurot. Sellest pool on kulunud mälestiste avariitööde esimeseks etapiks (profülaktilise kleebisega katmine Piirissaarel) ja transpordiks mandrile ning putukatõrjeks.

Avariitööde teise etapi teostamiseks kasutatakse pühakodade programmist saadud vahendeid, samuti Muinsuskaitseameti eelarvelisi vahendeid. Lisaks toimub hetkel täiendavate vahendite taotlemine. Konservaatorite saatmisega panustavad SA Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum, SA Eesti Vabaõhumuuseum, samuti Eesti Kunstiakadeemia ning Tartu Kõrgem Kunstikool. Kunstiteoste hoiustamise on seni korraldanud SA Eesti Kunstimuuseum. Tänaseks ulatub riiklik panus Piirissaare kultuuriväärtuste päästmisse kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

Teise etapi avariitööd sisaldavad endas maalingukihtide täiendavat kinnitamist, samuti dokumenteerimist ja restaureerimistööde programmi väljatöötamist. Alles siis, kui maalingukihid on kinni ja ikoonitahvlid stabiilsed, on võimalik alustada esteetiliste restaureerimistöödega, mille käigus püütakse ikoonidel taastada nii palju kui võimalik nende ajalooline ilme. Kuna ikoonide kahjustused on väga tõsised, siis on restaureerimistööd erakordselt kulukad ning optimistlike plaanide põhjal õnnestub restaureerida mõni ikoon aastas. 


Täiendav info:
Linda Lainvoo
Kunstimälestiste peainspektor
Muinsuskaitseamet
6403018
Linda.Lainvoo@muinas.ee

EELTEATED

Arveldusarve

Piirissaare Vallavalitsus
EE571010220232216225

 

Piirissaare Vald | piirissaare@piirissaare.ee | Tooni k�la, Piirissaare vald, 62603, Tartumaa