Piirissaare Vald

Piirissaare haldusreformist, referendum

Piirissaare ühinemise teemaline referendum on lõppenud.
Hääletamas käis 66 nimekirja kantud isikut.
Poolt hääletas 65 inimest, 1 hääl oli vastu.
Tartu, Laeva ja Piirissaare valla ühinemisleping on kolme valla poolt alla kirjutatud 20.12.2016 Jääaja keskuses.

ÜHINEMISLEPINGU DOKUMENTATSIOONIGA SAAB TUTVUDA JÄRGNEVALT (PDF)

Volikogu vastavad otsused nr 87, 88 ja 89 on leitavad valla dokumendiregistrist.
LAEVA VALLA, PIIRISSAARE VALLA JA TARTU VALLA ÜHINEMISLEPING
LAEVA VALLA, PIIRISSAARE VALLA JA TARTU VALLA ÜHINEMISLEPINGU SELETUSKIRI
LAEVA VALLA, PIIRISSAARE VALLA JA TARTU VALLA ASUKOHT
HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISEGA KAASNEVATE INVESTEERINGUTE PÕHJENDUS JA EELARVE
ETTEVALMISTUSPERIOODI TEGEVUSTE LOETELU JA AJAKAVA
LAEVA VALLA 2015 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE
PIIRISSAARE VALLA 2015 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE
TARTU VALLA 2015 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Arveldusarve

Piirissaare Vallavalitsus
EE571010220232216225