Piirissaare Vald

Pääste

Hädaabi tel 112.

Saarel tegutseb Piirissaare Vabatahtlik Tuletõrje Selts.

Arveldusarve

Piirissaare Vallavalitsus
EE571010220232216225