Vallavalitsuse ametisse kinnitamine

14.12. kell 16.00 Jääaja Keskuses toimuval Tartu valla volikogu istungil kinnitatakse ametisse uus vallavalitsus.

 

Täpsem päevakord:
http://laevavv.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/Lj2u7dRj7rFd/content/id/17967506?redirect=http%3A%2F%2Flaevavv.kovtp.ee