Uus haldusüksus

21.10 kell 00:00 jõustus haldusterritoriaalset korraldust muutev määrus - endised vallad on lakanud olemast. 

 

Alates 22.10.2017 on Piirissaare valla asemel Tartu vald.

Tänasest kehtivad ka uued aadressid.

 

Uut aadressi saab täpsustada siit: 

http://geoportaal.maaamet.ee/